Werkwijze

Coaching en intervisie richt zich op het contact in het hier en nu en sluit aan bij de subjectieve beleving van de ander (anderen). Aan de hand van praktijksituaties en oefeningen wordt er stil gestaan bij ieders concrete ervaringen in het werk. Ervaringen worden met elkaar uitgewisseld. En er worden kaders aangereikt als kapstok om de eigen ervaringen te kunnen plaatsen. Tussendoor worden er huiswerkopdrachten gegeven.

Daarnaast leert de professional meer te reflecteren op processen: wat gebeurt er, wat is mijn rol in hetgeen er gebeurt, wat is de rol van de ander? Hoe en waar kan in verantwoord ingrijpen als naar mijn mening, het proces geen positieve wending heeft? De deelnemer leert vanuit het proces de dialoog aan te gaan en proactief te communiceren.

De psychologie van Carl G. Jung biedt een inspirerend referentiekader hoe we contact met ons innerlijk kunnen maken en hoe we naar de groei en ontwikkeling van de ‘normale gezonde’ mens kunnen kijken.