Aanleidingen

Coaching kan individueel of als teamcoaching ingezet worden. Aanleidingen zijn meestal vraagstukken die gaan over het omgaan met collega`s, met leiding ontvangen, met verantwoordelijkheid nemen, met samenwerken, keuzeproblemen, conflicten of balans tussen privé leven en werk. Vraagstukken waar de oplossing niet meteen voorhanden is.

Intervisie wordt meestal ingezet om medewerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en vanuit het inzicht in de processen die spelen, de dialoog aan te gaan en proactief te handelen.