Coaching en intervisie

Alles wat we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.

– C.G. Jung –

Verandering roept van nature in eerste instantie, bij ieder mens defensief gedrag op. Vaak is de noodzaak tot veranderen wel duidelijk, maar weet je niet hoe? Defensief gedrag is te herkennen aan verdringen, ontkennen, vechten, bagatelliseren, enz.

Actief en proactief gedrag komt tot stand door een proces van acceptatie. Dit betekent dat actief en proactief gedrag te bereiken is door: benoemen, herkennen, erkennen, toelaten en ver-ik-ken; eigen maken van alles wat speelt rondom de verandering.

Het accent ligt daarbij op zelfreflectie, vragen stellen, reflectie op processen, mogelijke keuzes, alternatieven in handelen en de motivering daarvan, analyse en advisering.

Coaching

Coachen is een middel om werkgerelateerde vraagstukken aan te pakken. Vraagstukken die kunnen gaan over het omgaan met collega`s, met leiding ontvangen, met verantwoordelijkheid nemen, met samenwerken, keuzeproblemen, conflicten of balans tussen privé leven en werk. Vraagstukken waar de oplossing niet meteen voorhanden is.

Coachen is het verruimen van bewustzijn. De coach helpt de gecoachte meer zicht te krijgen op de mogelijkheden om zijn vraagstukken zelf op te lossen door zijn bewustzijn te verruimen. De coach gaat in op het leerproces van de ander in plaats van het oplossen van het probleem.

Intervisie

Intervisie is een middel om medewerkers (teams) te laten leren op basis van gelijkwaardigheid en collegiale ondersteuning. Het accent ligt op gericht vragen stellen, reflectie op eigen handelen, analyse en advisering. Daarbij ontwikkelen medewerkers in de groep inzichtelijk en oplossend vermogen en leren op collegiale basis sneller tot professionele inzichten te komen. Intervisie ondersteund het lerend vermogen van de professional en daardoor van de organisatie.