Werkwijze

In mijn praktijk begeleid ik mensen van alle leeftijden op weg naar een meer vervullend leven. In de gesprekken die we samen voeren, analyseren we hetgeen zich aandient in de persoon zelf, het on(der)bewuste, het werk of in relaties. Bewustwording van datgene dat speelt, is de basis voor integratie in het heden. Er komt zicht op het persoonlijke thema dat achter de vragen, of klachten ligt.

Hierbij maak ik gebruik van diverse psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen. De analytische psychologie, (grondlegger Jung) de psychoanalyse (grondlegger Freud), systeemtheorie, cognitieve en gedragsmatige psychologie en de psychosynthese.

De technieken die ik als analytisch therapeut inzet, hangen af van wat past op dat moment. In principe wordt er gewerkt met inzichtgevende en integratieve methodieken.

De taal van de on(der)bewuste is de archetypische beeldtaal en symbooltaal (denk aan sprookjes en mythen) daarom wordt er naast gesprekstherapie ook gewerkt met werkvormen als droomanalyse, actieve imaginatie en creatieve uitingsvormen waaronder tekenen.