Analytische Therapie

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar

– Antoine de Saint-Exupéry, ‘De kleine prins’ –

Analytische therapie is er op gericht te ontdekken wie je ten diepste bent en wat echt bij je past in je leven. Deze vorm van therapie is er niet op gericht iets kwijt te raken, af te leren of bij te leren. In analytische therapie ga je naar de wortels van de klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal.

Analytische therapie werkt direct in op het on(der)bewuste van de mens en is daardoor zeer effectief. Snelle oplossingen geven vaak even lucht, maar na enige tijd keert het probleem toch weer terug in dezelfde of een andere vorm. Mensen die kiezen voor analytische therapie zijn op zoek naar blijvende oplossingen.

Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dat ieder mens er naar streeft die persoon te worden die hij werkelijk is en dat te doen wat hij werkelijk wil. Niet alleen verdrongen ervaringen worden behandeld, maar ook het waartoe van ervaringen en klachten komen aan bod.