Algemene info

mathildeMijn inspiratiebron voor mijn leven en werk is het Mysterie wat Leven heet. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond is nog altijd de uitspraak van Florence Nightingale mijn leidraad: ‘Verplegen is de mens helpen te Leven’: Coaching, intervisie en analytische therapie betekent mensen begeleiden in hun verschillende levensfasen met overgangsfasen, keerpunten, wendingen, pijn, verlies, belemmeringen en veranderingen en daardoor door een helingsproces gaan.

Mijn bijzondere interesse in de dieptepsychologie heeft het proces van ouder worden. Hoe wordt je gezond en vitaal ouder? Wat betekent kwaliteit van Leven, vooral als er beperkingen ontstaan? Hoe gaan wij om met stervensprocessen en de dood. Vanuit dit perspectief coach ik ook hulpverleners en teams die zich sterk maken voor de bezieling in de zorg.

Afgelopen jaren heb ik een Master Degree (MSc) in de verplegingswetenschappen behaald en mijn studie (MSc) in dieptepsychologie aan het Instituut voor Diepte psychologie te Nijmegen afgerond.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN; registratie nr. 08097). Lidmaatschap van de beroepsvereniging vormt een kwaliteitsborging en kan voor zorgverzekeraars aanleiding zijn om analytische therapie in het aanvullend pakket op te nemen.

Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging V&VN en opgenomen in het kwaliteitsregister. Lidmaatschap van de beroepsvereniging betekent tevens dat cliënten een onafhankelijke instantie hebben waartoe ze zich kunnen richten met klachten.

Naast de beroepsvereniging, kunnen cliënten zich tevens richten tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze (KAB).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam no. 24277067

Vergoeding zorgverzekeraar

Vergoedingen zijn per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering verschillend. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar JVATN in haar polisvoorwaarden heeft opgenomen. Zorgverzekeraars die analytische therapie in ieder geval in het aanvullend pakket (deels) vergoeden zijn: CZ, Delta Lloyd en OHRA. Indien u contact opneemt met uw zorgverzekeraar, zorg er dan voor dat u mijn AGB zorgverlenerscode bij de hand heeft, zodat men m.b.v. deze code kan zien voor welke vergoeding u eventueel in aanmerking komt. Indien nodig, mijn AGB-praktijkcode is: 90-046909.